herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 322/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 322/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gmin-miasto Grudziądz (dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Przy sprzedaży obciążyć prawem służebności gruntowej część nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy
ul. Konarskiego, oznaczoną jako działka nr 2/2 w obr. 114 o powierzchni 0.6939 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta TO1U/00039744/0.

 

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, ze każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/2 w obr. 114, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00028773/2 stanowiącej drogę publiczną ul. Konarskiego jako własność gminy-miasto Grudziądz przysługuje prawo do zlokalizowania na obszarze o powierzchni
4,5 m2 położonym przy granicy z ul. Konarskiego oraz z działką nr 2/1 w obr. 114 tablicy informacyjnej z historią dawnego placu ćwiczeń Koszar Kawalerii oraz zapewnienie dalszego jej funkcjonowania polegającego m.in. na bieżącej konserwacji.

 

3. Graficzny obraz służebności gruntowej przedstawia załączona mapa.

 

      § 2. Wykonywanie służebności gruntowej następuje nieodpłatnie.

 

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 03-09-2015 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-09-2015 14:05