herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 323/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4

ZARZĄDZENIE NR 323/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 31 sierpnia 2015r.

 

           

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Wyrażam zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 10 o powierzchni użytkowej wynoszącej 395,40m2, składającego się 3 gabinetów lekarskich, 3 gabinetów stomatologicznych, 2 gabinetów zabiegowych, gabinetu USG, pomieszczenia gipsowni, pomieszczenia recepcji, 2 poczekalni, 3 wc, wc personelu, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i 2 wiatrołapów, mieszczącego się na parterze budynku użytkowego, położonego w Grudziądzu przy ulicy Ikara 4, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/705 w obr. 118 o pow. 0.3305ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00027892/5 wraz z udziałem we współwłasności części budynku użytkowego oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w 3954/19533 częściach odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku użytkowym wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

 

            § 2. Prawem związanym z własnością lokalu, o którym mowa w § 1 jest udział wynoszący 3954/19533 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej
w Grudziądzu przy ul. Ikara 4, oznaczonej jako działka nr 21/705 o powierzchni 0.3305 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00027892/5, odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku użytkowym wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 03-09-2015 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-09-2015 14:08