herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/15 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-12-23 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-12-14 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej, z przeznaczeniem pod plac składowy materiałów budowlanych i rozbiórkowych 2015-12-14 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/15 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2015-11-04 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-11-04 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/15 w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Kustronia i ulicy Piaskowej 2015-12-23 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-11-04 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-11-04 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 24 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-11-04 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/15 w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 2015-11-04 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/15 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38-40 na rzecz Gminy Grudziądz 2015-11-04 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13, przeznaczonej pod zagospodarowanie ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-11-04 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaworowej 2015-11-04 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-11-04 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/15 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2015-11-04 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/15 w sprawie organizacji i funkcjonowania Gminnej Grupy Zakupowej 2015-11-04 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/15 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-11-04 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2015-11-04 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/15 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 35 i ul. Armii Krajowej 8 2015-10-22 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-11-04 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-10-22 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-10-22 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mieszka I 2015-11-04 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/15 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Kossaka 2015-12-14 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/15 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-10-22 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-10-22 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/15 w sprawie obniżenia o 50% opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2015-10-22 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-10-22 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2015-10-22 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-22 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/15 w sprawie ustanowienia opretorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2015-10-22 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/15 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2015-10-22 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/15 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-11-04 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-10-22 09:03