herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/15 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 117/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu oraz ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Grudziądzu 2016-01-14 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/15 w sprawie realizacji przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne gminy-miasto Grudziądz 2016-01-14 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/15 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2016-01-14 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-14 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-14 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-02-01 07:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-01 07:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-02-01 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Maciejkowej 2016-01-14 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/15 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-01-14 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/15 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-01-14 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-01-14 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2016-01-14 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-01-14 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Maciejkowej 2016-01-14 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/15 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-01-14 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-12-14 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-12-14 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-12-14 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-12-14 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-12-14 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2015-12-14 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/15 w sprawie powołania członków Rady Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu 2016-01-14 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/15 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-12-14 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/15 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-12-14 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/15 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-12-14 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-14 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-14 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-14 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-12-14 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-01-14 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/15 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Jana Kukuły 2015-12-14 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/15 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Martyny Dziadek 2015-12-14 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/15 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Justyny Janaszczyk 2015-12-14 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/15 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Romany Wzorek 2015-12-14 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2015-12-14 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/15 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Kalinkowej 2015-12-14 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-12-14 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-12-14 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2015-12-14 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/15 w sprawie projektu budżetu na 2016 rok 2015-12-14 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne. 2015-12-14 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 33 2015-12-14 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-01-14 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargowej części nieruchomości płożonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-12-14 14:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-12-14 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2015-12-14 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-01-14 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-01-14 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020955/6 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2015-12-14 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej TO1U/00015731/2 2015-12-14 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Lotniczej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-12-14 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości płożonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-14 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-12-14 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2015-12-14 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-12-14 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-12-23 08:14