herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 252/08 w sprawie przyjęcia od gminy - miasto Grudziądz darowizny nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa...

Zarządzenie Nr 252/08

Prezydenta Grudziądza

                                                                                                            z dnia 7 lipca 2008 r.

 

w sprawie   przyjęcia  od gminy – miasto Grudziądz darowizny  nieruchomości  położonej   Grudziądzu   przy   ul. Droga Łąkowa

 

           Na podstawie art. 4 ust. 9, art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm.), poz. 896), uchwały Nr XXIII/47/08  Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

Przyjęcie na własność Skarbu Państwa nie zabudowanej nieruchomości  darowanej przez gminę – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/9 o pow. 0,0302 ha w obrębie 91, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW 18902.

 

§ 2

 

1.Nieruchomość   opisana    w    § 1   zostanie    oddana   w  trwały  zarząd  na  rzecz   Urzędu       

   Skarbowego w Grudziądzu na prowadzenie działalności statutowej.

2.W   przypadku   wykorzystywania   przedmiotu   darowizny   na  inny  cel niż  cel określony

   w umowie darowizna podlega odwołaniu.

 

                                                                         § 3           

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 29-07-2008 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2008 09:15