herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 275/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-07 09:09
dokument Zarządzenie Nr 274/08 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2008-08-01 12:29
dokument Zarządzenie Nr 273/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-08-07 08:02
dokument Zarządzenie Nr 272/08 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ... 2008-08-07 08:07
dokument Zarządzenie Nr 271/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok 2008-08-01 11:52
dokument Zarządzenie Nr 270/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Białym Borze na rzecz Powiatu Grudziądzkiego... 2008-08-07 08:05
dokument Zarządzenie Nr 269/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. 2008-08-07 08:17
dokument Zarządzenie Nr 268/08 w sprawie oddania w dzierżawe w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Jackowskiego... 2008-08-07 12:11
dokument Zarządzenie Nr 267/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego... 2008-08-07 12:11
dokument Zarządzenie Nr 266/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-09-01 14:41
dokument Zarządzenie Nr 265/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Kruczkowskiego... 2008-08-07 09:12
dokument Zarządzenie Nr 264/08 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego... 2008-08-07 09:11
dokument Zarządzenie Nr 263/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości polożonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-07 08:00
dokument Zarządzenie Nr 262/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonej przy ul. Portowej... 2008-08-07 07:58
dokument Zarządzenie Nr 261/08 w sparwie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Czarna Droga... 2008-08-07 07:56
dokument Zarządzenie Nr 260/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-07 07:55
dokument Zarządzenie Nr 259/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... 2008-08-07 07:46
dokument Zarządzenie Nr 258/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2008-08-07 07:44
dokument Zarządzenie Nr 257/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Droga Bociania i ul. Działkowa... 2008-08-06 14:50
dokument Zarządzenie Nr 256/08 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. 2008-08-06 14:50
dokument Zarządzenie Nr 255/08 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. 2008-08-06 14:19
dokument Zarządzenie Nr 254/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Generała Hallera... 2008-08-05 09:18
dokument Zarządzenie Nr 253/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu. 2008-08-05 09:17
dokument Zarządzenie Nr 252/08 w sprawie przyjęcia od gminy - miasto Grudziądz darowizny nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... 2008-08-05 09:15
dokument Zarządzenie Nr 251/08 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-05 09:09
dokument Zarządzenie Nr 250/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskiej 84... 2008-08-05 09:09
dokument Zarządzenie Nr 249/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-08-05 09:07
dokument Zarządzenie Nr 248/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Elbląskiej... 2008-08-05 09:06
dokument Zarządzenie Nr 247/08 w sprawie upoważnienia dla likwidatora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz. 2008-07-04 12:50
dokument Zarządzenie Nr 246/08 zmieniające Zarządzenie Nr 166/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 maja 2008r. 2008-08-05 09:05
dokument Zarządzenie Nr 245/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, ne cele rolnicze, na okres trzech lat, nieruchomości położonej przy ul. Piłsudkiego... 2008-08-05 09:01
dokument Zarządzenie Nr 244/08 w sprawie oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Droga Łąkowa... 2008-08-05 09:00
dokument Zarządzenie Nr 243/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 200/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 czerwca 2008 r. powołującego zespół roboczy w celu przeprowadzenia analizy i wypracowania koncepcji funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie 2008-08-05 09:00