herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 254/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Generała Hallera...

                                                                                         Zarządzenie Nr 254/08

                                                                                         Prezydenta Grudziądza

                                                                                         z dnia 10 lipca 2008 r.

 

 

w sprawie  ustalenia ceny   oraz     udzielenia     bonifikaty     od    ceny   sprzedaży  lokalu   mieszkalnego mieszczącego się w budynku  położonym  w Grudziądzu przy ul.  Generała Hallera.    

 

                      

 

                 Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r.  o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (  Dz. U.  Nr 84, poz. 948  z późn. zm. )

 

Zarządzam :

 

 

 

§  1

 

  1. Ustalenie  ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w   budynku   położonym w  Grudziądzu   przy  ulicy  Hallera 50  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  na kwotę 77.472,00 złote ( słownie:  siedemdziesiątsiedemtysięcyczterystasiedemdziesiątdwazłote).

 

  1. Obniżenie  ustalonej w ust. 1 ceny sprzedaży o 95 %  do wysokości 3.874,00 złote        (słownie: trzytysiąceosiemsetsiedemdziesiątczteryzłote) po uwzględnieniu 13 - letniego okresu zatrudnienia najemcy w Przedsiębiorstwie Państwowym PKP  oraz   12 - letniego okresu najmu lokalu.

 

  1. Udzielenie nabywcy lokalu 25% bonifikaty od jego  ceny sprzedaży   ustalonej w sposób określony  w ust. 2  w związku   jednorazową wpłatą należności, po uwzględnieniu której ostateczna cena wyniesie 2.906,00 złotych ( słownie: dwatysiącedziewięćsetsześćzłotych) .

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 29-07-2008 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2008 09:18