herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 270/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Białym Borze na rzecz Powiatu Grudziądzkiego...

                                 Zarządzenie Nr 270/08

                             Prezydenta Grudziądza

                                                                                                                      z dnia 28 lipca 2008 r.

 

w sprawie   przekazania w drodze  darowizny nieruchomości położonej w Białym Borze na rzecz Powiatu Grudziądzkiego

 

           Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;   z  późn. zm.), § 1 ust.1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych ( Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896), § 1 i 2 Uchwały Nr XXV/78/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Białym Borze na rzecz Powiatu Grudziądzkiego  ( Monitor Grudziądzki Nr 9, poz. 119)

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

Przekazać w drodze darowizny  na rzecz Powiatu Grudziądzkiego nie zabudowaną nieruchomość położoną w Białym Borze, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/3 o pow. 1,2274 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00019766/4,  stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz.

§ 2

 

1.Nieruchomość     opisana  w  § 1    będzie   przekazana   z   przeznaczeniem  na realizację celu publicznego, poszerzenie istniejącej drogi powiatowej.

   

2.W   przypadku   wykorzystywania   przedmiotu   darowizny   na  inny  cel niż  cel określony w umowie , darowizna podlega odwołaniu.

                                                                         § 3           

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 04-08-2008 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 07-08-2008 08:05