herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 273/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 273/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 30 lipca 2008 r.
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
 
Zarządzam:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok) wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust.3 pkt 1:
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
122.739.724,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
122.737.207,00 zł
 
  1. W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 

§ 3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Grudziądza
/-/ Robert Malinowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 06-08-2008 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 07-08-2008 08:02