herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 309/08 w sprawie nabycia na rzecz Gminy-miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi przy ul. Południowej oraz ul. Al.23 Stycznia.

Zarządzenie Nr 309/08

Prezydenta Grudziądza

 z dnia 1 września 2008 r.

 

 

w sprawie nabycia na rzecz  Gminy-miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi przy ul. Południowej oraz ul. Al.23 Stycznia .

 

 

Na podstawie  art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r . Nr 142 poz .1591 j.t. z póżń.zm) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr LI/889/98 z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych  ( MG z 1998 roku Nr 4 poz. 896 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej   Nr XXVI/88/08  z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej    

 

 

zarządzam ,

co następuje:

 

§ 1

 

Nabyć na rzecz Gminy – miasto Grudziądz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej w Grudziądzu przy ul.Południowej , oznaczonej jako działka nr 26 o pow. 0,1558 ha w obrębie 126 zapisanej w księdze wieczystej KW 19022 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Al.23 Stycznia , oznaczonej jako działka nr 1/10 o pow. 0,0644 ha w obrębie 49 , zapisanej w księdze wieczystej KW 28564.

 

 

 § 2

 

1.Cena nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych w § 1, została uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

2.Wysokość ceny została odpowiednio zagwarantowana w budżecie Gminy-miasta Grudziądz poprzez podjęcie wyżej wymienionej Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza   Nr XXVI/88/08  z dnia 6 sierpnia 2008 roku  . 

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi  Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .

 

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 

§ 5  

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 02-09-2008 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-09-2008 08:47