herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/08 w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2008-10-08 11:09
dokument Zarządzenie Nr 337/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia ... 2008-10-06 14:18
dokument Zarządzenie Nr 336/08 w sprawie wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego oraz zasad ładu korporacyjnego. 2008-10-06 08:46
dokument Zarządzenie Nr 335/08 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2008-10-03 14:58
dokument Zarządzenie Nr 334/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-10-03 09:09
dokument Zarządzenie Nr 333/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się przy ul. Libelta 12... 2008-10-06 14:16
dokument Zarządzenie Nr 332/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Libelta 12... 2008-10-06 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich... 2008-10-06 14:12
dokument Zarządzenie Nr 330/08 zmieniające Zarządzenie Nr 297/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Polnej... 2008-10-06 08:53
dokument Zarządzenie Nr 329/08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Hallera 50... 2008-10-06 08:51
dokument Zarządzenie Nr 328/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-10-06 08:50
dokument Zarządzenie Nr 327/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera... 2008-10-06 14:11
dokument Zarządzenie Nr 326/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego... 2008-10-06 08:49
dokument Zarządzenie Nr 325/08 zmieniające zarządzenie Nr 203/06 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-10-03 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/08 zmieniajace zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... 2008-10-06 14:09
dokument Zarządzenie Nr 323/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Czarna Droga... 2008-09-26 14:28
dokument Zarządzenie Nr 322/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu 2008-09-18 09:39
dokument Zarządzenie Nr 321/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... 2008-10-03 15:02
dokument Zarządzenie Nr 320/08 w sprawie zmiany postanowień umowy ustanowienia odrębnej własnościi sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Hallera 45... 2008-10-03 15:00
dokument Zarządzenie Nr 319/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu p.n. "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla Miasta Grudziądza - GSIP" 2008-09-24 07:52
dokument Zarządzenie Nr 318/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej... 2008-10-03 15:01
dokument Zrządzenie Nr 317/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 2008-09-11 14:48
dokument Zarządzenie Nr 316/08 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiacych własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-09-18 09:43
dokument Zarządzenie Nr 315/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiacej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-09-18 09:41
dokument Zarządzenie Nr 314/08 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-09-18 09:40
dokument Zarządzenie Nr 313/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia... 2008-09-18 09:40
dokument Zarządzenie Nr 312/08 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok 2008-09-10 09:11
dokument Zarządzenie Nr 311/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego... 2008-09-26 14:27
dokument Zarządzenie Nr 310/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ... 2008-09-10 08:51
dokument Zarządzenie Nr 309/08 w sprawie nabycia na rzecz Gminy-miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi przy ul. Południowej oraz ul. Al.23 Stycznia. 2008-09-10 08:47