herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-07-10 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020381/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2017-08-02 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-07-10 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/17 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2017-07-17 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2017-07-10 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2017-07-10 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-07-14 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-07-10 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2017-09-01 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/17 w sprawie powołania komisji do spraw związanych z prowadzeniem listy rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2017-07-10 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Szosy Toruńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-07-10 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Parkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-07-10 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/17 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-07-10 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2017-07-10 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2017-07-10 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-07-10 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-07-10 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/17 w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łebie, przy ul. Sosnowej 4, zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-07-10 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-07-10 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2017-07-10 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-07-10 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-07-10 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/17 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opini na temat wniosków o stypendium na drugie półrocze 2017 roku 2017-07-10 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" 2017-07-10 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-06-14 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-06-19 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/17 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółki z o.o. w Grudziądzu 2017-06-14 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" 2017-06-26 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-06-19 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Aleksandra Gierymskiego, przyległej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. dr Jalkowskiego w Grudziądzu oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-06-26 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/17 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu 2017-06-14 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego o oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-06-14 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/17 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2017-06-14 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-06-14 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-06-14 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/17 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2017-06-14 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/17 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-06-14 08:58