herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 328/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz...

                                                          Zarządzenie Nr 328/08

                                                                                                         Prezydenta Grudziądza

                                                          z dnia 22 września 2008r.

 

 

                        w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy -miasto Grudziądz.

 

                        Na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

Niewykonanie prawa pierwokupu  następujących nieruchomości  położonych w  Grudziądzu:

 

 

1.      udziału wynoszącego 1/60 część w nieruchomości położonej przy ul. Parkowej, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 21/191 o pow. 1.460m² (stanowiącą drogę dojazdową), zapisaną w KW TO1U/00019140/0 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w 1/60 części Jerzego Kędzierskiemu.

 

2.      udziału wynoszącego 4/700 część w nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych,  stanowiącej niezabudowaną działkę nr 11/201 o pow. 3.908m² (stanowiącą drogę dojazdową), zapisaną w KW TO1U/00020590/9 jako w użytkowanie wieczyste w 4/700 częściach  Beaty Gąsior i Marka Gąsior.

 

3.      udziału wynoszącego 1/26 część w nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego, stanowiącej niezabudowane działki nr 24/103 i nr 27/5 o łącznej pow. 498 m² (stanowiącą drogę dojazdową), zapisaną w KW TO1U/00020051/9  jako użytkowanie wieczyste w 1/26 części Krystyny Niećko i Antoniego Niećko.

 

4.      udziału wynoszącego 1/21 część w nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja i Kulerskiego, stanowiącej niezabudowane działki nr  1/15 i  nr 2/4 o łącznej pow. 1.906m² (stanowiącą drogę dojazdową), zapisaną w KW TO1U/00019996/5 jako użytkowanie wieczyste w 1/21 części Andrzeja Żyłowskiego.

 

5.      nieruchomości położonych przy ul. Różanowicza i Froelicha, stanowiących niezabudowane działki oznaczone nr 2/48 o pow. 1.223m² i  nr 2/49 o pow. 1.059m², zapisane w księgach wieczystych odpowiednio KW TO1U/00032372/1 i TO1U/00032373/9 jako własność Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

 

6.      udziału wynoszącego 6/84 część w nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego, stanowiącej niezabudowaną działkę  nr  37/15 o pow. 223m² (stanowiącą drogę dojazdową), zapisaną w KW TO1U/00022078/8 jako użytkowanie wieczyste w 6/84 części Teresy Kutyła i  Józefa Kutyła.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 02-10-2008 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-10-2008 08:50