herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 329/08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Hallera 50...

                                                                                                              Zarządzenie Nr 329/08

                 Prezydenta Grudziądza

                                                                                                              z  dnia 22 września 2008r.

 

 

                 w sprawie  sposobu zapłaty należności z  tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się  w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 50.

 

 

            Na  podstawie  art. 70 ust.2  i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r.  o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (  Dz. U.  Nr 84, poz. 948  z późn. zm. )

 

                                                                                                                  Zarządzam :

 

§ 1

 

 

Z tytułu sprzedaży Państwu Andrzejowi i Małgorzacie Lewandowicz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy   ul. Hallera,  ustalam  zapłatę ceny sprzedaży w kwocie 4.571,00 złotych  w sposób następujący:

 

1.      kwota 458,00 złotych (słownie: czterystapięćdziesiątosiemzłotych) płatna  najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego;

 

2. pozostała   należność  w  kwocie  4.113,00  złotych ( słownie: czterytysiącesto trzynaściezłotych) płatna w 9 ratach miesięcznych  po 457,00 każda, wnoszonych w    terminie do 31 marca  każdego  roku przez  okres  dziewięciu  lat, począwszy od 01 stycznia 2009 r. do 31 marca 2017r., podlega zabezpieczeniu hipoteką;

 

3.      niespłacona część ceny sprzedaży  podlega  oprocentowaniu  przy zastosowaniu  stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 02-10-2008 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-10-2008 08:51