herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 334/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 334/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 29 września 2008 r.
 
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
 
Zarządzam:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVI/88/08 RMG z 06.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVIII/89/08 RMG z 24.09.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 273/08 Prezydenta Grudziądza z 30.07.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 305/08 Prezydenta Grudziądza z 29.08.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok) wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1:
ust.1.
Dochody ogółem
411.285.011,00 zł
 
zastępuje się kwotą
412.724.798,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) dochody gminy
207.561.332,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
207.562.332,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone
25.400.553,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
25.401.553,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
2) dochody powiatu
203.723.679,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
205.162.466,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone
9.079.617,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
10.518.404,00 zł
 
 
 
 
 
ust.2.
 
1) dochody bieżące
288.954.788,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
290.394.575,00 zł
 
 
 
 
 
ust.3.
Wydatki ogółem
431.579.056,00 zł
 
zastępuje się kwotą
433.018.843,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) wydatki bieżące
286.978.388,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
288.418.175,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
123.524.728,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
125.032.939,00 zł
 
2.       W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.       W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Grudziądza
/-/ Robert Malinowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 03-10-2008 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 09:09