herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 335/08 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 335/08

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 września  2008 r.

 

 

               w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 

 

Na podstawie § 10 ust. 9 Uchwały Nr XV/163/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia         19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 22, poz. 321) zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Powołanie komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w składzie:

1. Mariola Sokołowska          - Wiceprezydent Miasta Grudziądz-Przewodnicząca,

2. Andrzej Cherek                  - Kierownik Wydziału Edukacji ,

3. Piotr Jezierski                     - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej,

4. Henryk Sokołowski           - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,

  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania,

5. Róża Lewandowska          - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

 

 

§ 2. Komisja wymieniona w § 1 rozpatrywać będzie wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w tym nauczycieli, którym powierzono funkcję kierowniczą zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Grudziądz.

 

 

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 350/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 września 2000r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.               

 

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji.

 

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-10-2008 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 14:58