herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 327/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera...

                                                                                           Zarządzenie Nr 327/08

                                                                                           Prezydenta Grudziądza

                                                                                            z dnia 19 września 2008 r.

 

 

w sprawie  ustalenia ceny   oraz    udzielenia     bonifikaty     od    ceny   sprzedaży  lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku  położonym  w Grudziądzu przy ul. Generała Hallera.    

 

                     

 

                 Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r.  o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (  Dz. U.  Nr 84, poz. 948  z późn. zm. )

 

Zarządzam :

 

 

 

§  1

 

  1. Ustalenie  ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w   budynku   położonym w  Grudziądzu   przy  ulicy  Hallera 50  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  na kwotę 91.426,00 złotych ( słownie:  dziewięćdziesiąt jedentysięcyczterystadwadzieściasześćzłotych).

 

  1.  Obniżenie  ustalonej w ust. 1 ceny sprzedaży o 95 %  do wysokości 4.571,00 złotych (słownie: czterytysiącepięćsetsiedemdziesiątjedenzłotych) po uwzględnieniu 16- letniego okresu zatrudnienia najemcy w PKP S.A.  Zakład Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury w Gdańsku oraz Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno – Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku, która działa w ramach grupy PKP a także  6  - letniego okresu najmu lokalu.

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

   

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-10-2008 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-10-2008 14:11