herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2017-09-26 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-26 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-09-26 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/17 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego na drugie półrocze 2017) 2017-09-26 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/17 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-09-26 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/17 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli 2017-09-26 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-09-26 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu 2017-09-26 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-09-26 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/17 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego w celu prowadzenia Targowiska Hurtowego w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-09-26 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-09-26 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-09-26 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2017-09-26 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/17 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2017-09-26 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu 2017-09-25 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 32 i ul. Sikorskiego 34 - 36 2017-09-25 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/17 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza. 2017-09-25 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/17 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2017-09-25 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-09-25 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/17 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza 2017-09-25 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/17 zmieniające zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2017-09-25 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-09-25 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/17 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2017-09-25 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-25 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-25 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 2017-09-25 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-09-25 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2017-09-25 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-09-25 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2017-09-25 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2017-09-25 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/17 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2017-09-26 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-09-25 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/17 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2017-09-25 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Kurpiowska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-09-25 12:48