herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-08-28 07:12
dokument ZARZĄDZENIE 329/19 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na II półrocze 2019 roku) 2019-08-02 08:54
dokument ZARZADZENIE NR 328/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 298/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-28 07:07
dokument ZARZADZENIE NR 327/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 297/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-28 07:06
dokument ZARZADZENIE NR 326/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 296/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-28 06:38
dokument ZARZADZENIE NR 325/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 295/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-28 06:38
dokument ZARZADZENIE NR 324/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 294/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-28 06:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-08-02 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/19 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Mirosława Trestki 2019-08-28 06:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-08-02 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Hallera, ul. Rapackiego i Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem pod tablice reklamowe i informacyjne 2019-08-02 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-08-02 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-08-02 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-08-02 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/19 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego 2019-08-02 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/19 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-08-02 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-02 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-08-02 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-08-28 07:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-08-02 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2019-08-02 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-08-02 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2019-08-02 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/19 w sprawie: powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz. 2019-08-01 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/19 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu 2019-08-02 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2019-07-25 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-18 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-17 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2019-07-18 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-07-15 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-08-02 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-07-15 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-07-15 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-07-15 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-07-15 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-07-25 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-07-15 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2019-07-15 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-07-15 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-07-15 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/19 w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-07-15 08:18