herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-10-31 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-10-31 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/19 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy-miasto Grudziądz 2019-10-31 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-10-04 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-10-31 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Runa Leśnego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-10-04 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2019-10-04 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/19 w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy ? miasto Grudziądz i zarządzanych przez Gminę ? miasto Grudziądz oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Grudziądza 2019-12-02 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 18a. 2019-10-04 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-10-04 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 2019-10-04 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-10-31 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Fijewskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-10-04 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-10-04 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/19 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2019-10-04 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tytoniowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-10-04 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku 2019-10-04 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-10-04 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim 2019-10-04 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/19 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibą w Grudziądzu 2019-10-04 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw 2019-10-04 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/19 - NUMER POMINIĘTY 2019-10-08 15:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/19 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2019-10-04 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-10-07 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2019-10-04 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-09-27 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-27 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sportowców/Podhalańska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-10-04 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-09-27 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-10-07 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Hallera 45, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-27 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2019-09-27 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-09-27 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/19 zmieniające Zarządzenia Nr 369/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. 2019-09-27 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/19 w sprawie ustalenia sposobu obsługi finansowej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 2019-09-27 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-09-27 12:10
dokument ZARZADZENIE NR 373/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-27 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-09-27 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2019-09-27 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym 2019-09-06 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników będących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 r. 2019-09-06 08:06