herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 90/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

ZARZĄDZENIE NR 90/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 2 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2019 r., na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

2.710,00

2

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Olimpiada promocji zdrowia
i pierwszej pomocy PCK

690,00

3

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Olimpiada promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia PCK

750,00

4

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Uroczyste obchody Dni
HDK-PCK

1.900,00

5

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Konkurs kulinarny
pn. „Samo zdrowie”

950,00

RAZEM

7.000,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 03-03-2020 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 09:49