herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 89/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 89/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 2 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2019 r., na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1

„Amazonki” Grudziądz

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

8.000,00

2

Caritas Diecezji Toruńskiej
 – Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych

23.000,00

3

Centrum Rehabilitacji
im. ks. Biskupa Jana Chrapka

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej

85.000,00

4

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie

Walczymy o zdrowie z SM II

8.000,00

5

Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski

Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących

5.000,00

6

Prohipo Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Promocji Sportu Jeździeckiego

Hipoterapia dzieci i młodzieży

5.000,00

7

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”

Klub Integracji Społecznej – prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych

3.000,00

8

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam”

Ośrodek terapii dla dzieci
i młodzieży z autyzmem „Sezamie otwórz się”

42.000,00

9

Stowarzyszenie „Takie życie”

– Wyjazdy krajoznawczo-integracyjne „Śladami stolic Polski” dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin  – Warsztaty rozwijające zaradność życiową dla osób chorych psychicznie
i z zaburzeniami psychicznymi

1.000,00

RAZEM

180.000,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 03-03-2020 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 09:48