herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 93/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

ZARZĄDZENIE NR 93/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2019 r., na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Automobilklub Toruński

Rajd Turystyczny „Majówka
w Grudziądzu”; „Wakacje
z motorem”; Rajd Turystyczny „Poznaj piękno Ziemi Grudziądzkiej”

1.500,00

2

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. ppłk. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu

Organizacja imprez, wykładów
i szkoleń popularyzujących turystykę
i krajoznawstwo

4.000,00

3

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. ppłk. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu

Spacery z przewodnikiem

2.000,00

4

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. ppłk. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu

Grudziądzki Puchar Komisji Turystyki Pieszej

1.800,00

RAZEM

9.300,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 09-03-2020 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 09:51