herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 111/2020 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz.

ZARZĄDZENIE NR 111/2020

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 marca 2020

 

uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu   gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XXIV/216/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu zarządzam, co następuje:

 § 1. Uchylam zarządzenie nr 307/19 z dnia 19 lipca 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie powołania zespołu do prowadzenia  w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Kowalska 24-03-2020 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:15