herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 113/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                                              ZARZĄDZENIE  NR 113 /20

                                                                             PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                              z dnia  20 marca 2020r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej  części nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Północnej  oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

            Na podstawie  art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn.zm.) oraz  § 3 ust. 1 lit. e  Uchwały Zarządu Miasta Grudziądza  Nr 408/98 z dnia 5 czerwca 1998r.  w sprawie oddania  w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę,  w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 30m2, położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej, oznaczonej jako działka nr 285/5 w obr. 126, zapisanej w KW TO1U/00055717/0, w celu zlokalizowania punktu, na którym  umieszczone zostaną pojemniki do wspólnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców  ul. Zachodniej 3-17.    

 § 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie    Zarządzenia    powierzam     Dyrektorowi    Wydziału    Geodezji  i Gospodarki  Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 25-03-2020 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:16