herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 108/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 108/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 marca 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

   § 1.  W zarządzeniu nr 34/20 Prezydenta Grudziądza z dnia  31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

           1)  w § 28 w ust. 1 w punkcie 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 16 w brzmieniu:
               „16) koordynacja spraw związanych z obsługą inwestora w mieście.”

 

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 26-03-2020 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:13