herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 118/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 118/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2020 r., na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Caritas Diecezji Toruńskiej

Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej Przystań w 2020 roku

58.000,00

2

Caritas Diecezji Toruńskiej

Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej św. Józefa w 2020 roku

49.000,00

3

Klub Abstynenta „Alicja”

Abstynencki Ośrodek Rehabilitacji Rodziny z Punktem konsultacyjnym
dla osób uzależnionych i ich rodzin
– przeciwdziałanie alkoholizmowi
i wykluczeniu społecznemu

5.000,00

4

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta

Pomocna dłoń 3

3.000,00

5

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

5.000,00

Razem

120.000,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 27-03-2020 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:24