herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 102/20 w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem

ZARZĄDZENIE NR 102/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem

 

      Na podstawie art.19 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2019 poz. 1398 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. 1. Powołuję Zespół ds. walki z koronawirusem, który będzie podejmował wszelkie czynności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem zakażenia, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w mieście Grudziądzu.

     2. W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

1) Maciej Glamowski – Prezydent Grudziądza, jako Przewodniczący;

2) Szymon Gurbin – Wiceprezydent Grudziądza, jako Wiceprzewodniczący;

3) Andrzej Cherek – Sekretarz Miasta;

4) Rafał Cywiński – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

5) Maciej Hoppe – Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu;

6) Andrzej Banasiak –  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu;

7) Robert Gutowski – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu;

8) Sylwester Góras – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;

9) Kamila Melkowska-Lemke – Dyrektor Wydziału Edukacji;

10) Małgorzata Gackowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;

11) Mariusz Sędzicki – Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu.

    3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

    4. Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

 

    § 2. Do zadań członków Zespołu będzie należało w szczególności:

1) informowanie podmiotów i jednostek organizacyjnych podlegających gminie-miasto Grudziądz o prowadzonej profilaktyce przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa;

2) bieżące analizowanie stanu rozprzestrzeniania się choroby w Polsce, pod kątem wystąpienia zakażenia w mieście Grudziądzu;

3) natychmiastowe informowanie Prezydenta o zagrożeniach, które mogą wywołać zachorowanie w mieście;

4) przygotowanie rozwiązań polegających na wypadek pojawienia się podejrzeń o możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem;

5) stałe monitorowanie sytuacji w mieście.
 


§ 3. Zespół ds. walki z koronawirusem działa w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zarządzeniem nr 340/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 20-04-2020 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:02