herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 116/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023"

ZARZĄDZENIE NR 116/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 marca 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023”  - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza  na lata 2017 - 2023”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 3 załącznika do uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr 262 poz. 2586) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. 1. Przeprowadzić konsultacje „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” - załącznika do projektu do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023” (LPR) w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na temat Programu i zamieszczonych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

2. Przeprowadzić nabór wniosków/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku.

 

     § 2. Treść „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023” zostanie zamieszczona:

  1. na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE
  2. oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami

 

     § 3. Informacja o konsultacjach oraz o naborze wniosków/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostanie zamieszczona:

1) na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE

2) oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami

 

     § 4. Konsultacje oraz nabór wniosków/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaną przeprowadzone w terminie od 25 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 roku.       

     § 5. Konsultacje adresowane są do mieszkańców gminy - miasto Grudziądz.

     § 6. Zgłaszającymi wnioski/propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty publiczne i prywatne (mieszkańcy Grudziądza, przedsiębiorcy, właściciele i zarządcy nieruchomości oraz lokalni liderzy).

     § 7.  Zasięg terytorialny konsultacji stanowi obszar administracyjny wyznaczony dla gminy – miasto Grudziądz.

     § 8. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) Pisemnego zgłaszania uwag i opinii  na temat zmian wprowadzonych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” na Formularzu zgłaszania uwag, stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać ze strony internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz ze strony internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami.

2) Pisemnego zgłaszania wniosków/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na Karcie projektu stanowiącej Załącznik nr 2 do zarządzenia, którą w trakcie trwania konsultacji będzie można pobrać ze strony internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz ze strony internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami.

2. Wypełnione Formularze zgłaszania uwag i Karty projektu można złożyć osobiście do urn usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony                                ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.grudziadz.pl

     § 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

     §  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 20-04-2020 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:23