herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 119/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00009936/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

                                                                            ZARZĄDZENIE  NR 119/2020

                                                                          PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                          z dnia 26 marca 2020r

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00009936/4  na  rzecz  gminy-miasto Grudziądz

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2019r., poz. 2204 )  zarządzam co następuje:

    § 1.Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 3.519,68 zł  (słownie: trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 68/100) stanowiącej zabezpieczenie należności w wysokości 2.346,45 zł wraz z oprocentowaniem od nieuiszczonej części opłaty  naliczony przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki w uiszczeniu należności i innymi należnościami i kosztami z tym związanymi, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00009936/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz, w związku z dokonaniem zapłaty całej zabezpieczonej należności wraz z oprocentowaniem.

 Wyżej wymieniona hipoteka stanowiła zabezpieczenie wierzytelności gminy – miasto Grudziądz z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Kurpiowska, spowodowanej jej podziałem na podstawie decyzji Prezydenta Grudziądz, znak: GN-I.6831.81.2016 z dnia 6 października 2016 roku.

    § 2Wykonanie   Zarządzenia   powierzam   Dyrektorowi   Wydziału   Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

    § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 11-05-2020 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 10:25