herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 96/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 96/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej, oznaczoną jako działka
nr 2/1 w obrębie 21 o powierzchni 0.0246 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00021963/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu oznaczonej jako działka nr 4/1 w obrębie 21 o powierzchni 0.1000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00009136/6.

            2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren całej obciążonej nieruchomości opisanej w ust. 1.

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.822,86 zł w tym podatek VAT 23% płatnym w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia służebności.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 11-05-2020 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 09:52