herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-04-03 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Morelowej. 2009-04-28 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/09 w sprawie sporządzenia wykazu mieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-04-15 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-04-15 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/09 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2009-10-09 17:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-15 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-04-02 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/09 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2009-03-26 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/09 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz 2009-03-26 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-15 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego dotyczącego realizacji Projektu "Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 &ndash 2009". 2009-04-30 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/09 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 2009-04-08 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości połozonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-04-28 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-04-02 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24. 2009-04-15 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/09 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok 2009-03-20 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2009-03-26 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-04-15 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/09 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanny Chorwackiej 2009-04-02 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/09 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Anny Tobolskiej 2009-04-02 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/09 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Anny Tynkiewicz-Hinz 2009-04-02 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/09 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Hanny Biskupiak 2009-04-02 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości połozonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-04-08 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kasztanowej - ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-03-18 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2009-03-17 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2009-03-17 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 22 - 28. 2009-03-17 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-08 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza 25/27, zabudowanej obiektem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-08 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piaskowej 2, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-15 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/09 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Hallera, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację pawilonu handlowego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-03-18 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/09 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2009-03-18 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2009-04-02 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/09 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej i Skowronkowej. 2009-04-02 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2009-03-17 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/09 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego położonego w Grudziądzu przy ul. Jaskółczej 18, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-03-17 12:21