herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-05-08 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mieczykowej. 2009-05-06 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/09 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok 2009-05-06 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/09 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2009-05-08 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2009 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2009-05-12 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących włsaność gminy - miasto Grudziądz 2009-05-06 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-30 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-05-06 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-05-06 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/09 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-04-30 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/09 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-04-30 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2009-05-06 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/09 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 2009-04-30 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pani Kornelii Nowakowskiej na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego 13 2009-04-30 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/09 w sprawie instrukcji wykonywania procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), określającej kompetencje i zadania uczestników, zasad zgłaszania i prowadzenia bazy wniosków inwestycyjnych oraz obiegu dokumentów 2009-05-08 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/09 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. WPI (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) i określenia jego zadań oraz kryteriów oceny projektów inwestycyjnych 2009-05-08 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-05-06 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-05-06 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej 51-53 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-30 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-30 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-04-28 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-04-30 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/09 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1990 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2009-05-12 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-28 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-04-30 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/09 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Letniej, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2009-04-28 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kasztanowej - ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-04-28 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/09 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-15 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/09 w sprawie zasad wnioskowania o dokonanie zmiany w budżecie gminy-miasto Grudziądz 2009-04-17 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy-miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-04-28 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-04-30 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ul. Al. 23 Stycznia z ul. Portową, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-28 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-28 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-17 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/09 w sprawie objęcia udziałów w spółce Geotermia Marusza Sp. z o.o. w Grudziądzu za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 2008 rok 2009-04-28 15:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/09 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanoiwących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-04-17 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/09 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego. 2009-05-06 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-04-17 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-04-17 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/09 w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2009-04-15 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/09 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2009-04-08 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/09 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2009-04-08 11:53