herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2021-07-14 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/21 w sprawie określenia procedury postępowania w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami Grudziądza 2021-07-14 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-07-14 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-07-14 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-07-14 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-07-14 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/21 w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gminie – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2021-07-14 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/21 w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gminie – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2021-07-14 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/21 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli 2021-07-14 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-14 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-07-14 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-07-14 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Portowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-14 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Portowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-14 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2021-07-14 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu 2021-07-14 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu 2022-02-10 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2021-07-14 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu 2021-07-14 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2021-07-14 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu 2021-07-14 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu 2021-07-14 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu 2021-07-14 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu 2021-07-14 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu 2021-07-14 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu 2021-07-14 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu 2021-07-14 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. "Wilk" w Grudziądzu 2021-07-14 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2021-07-14 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2021-07-14 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2021-07-14 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-14 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-07-14 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/21 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-07-14 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-07-14 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-07-14 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/21 z dnia 13 maja 2021 r. powołującego Zespół opiniujący wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz 2021-07-14 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/21 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2021-07-13 16:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-07-22 06:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-07-13 15:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-07-13 15:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Łąkowa oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2021-07-13 15:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/21 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2020 roku" 2021-07-13 15:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-07-13 15:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/21 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza 2021-06-30 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/21 w sprawie powołania Zespołu ds. wprowadzenia biletu elektronicznego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Grudziądzu. 2021-06-30 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Grudziądzkiego Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Legionów 2/12 2021-06-30 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/21 w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz 2021-06-30 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-06-30 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-30 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2021-06-30 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/21 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2021-06-30 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-06-30 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-06-30 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/21 zmieniające zarządzenie nr 467/19 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2021-07-19 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-30 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-06-30 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-06-30 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Droga Mazowiecka oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-30 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-06-30 13:08