herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę hali produkcyjno-magazynowej, na działce o nr ewidencyjnym 4/2, obręb 81, przy ul. Droga Kręta 2a- JPD Sp. z o.o. Sp. k.

                                                                                                                                                 Grudziądz, dnia 18 marca 2021 roku

ŚRO-I.6220.1.2021.HL

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 18 marca 2021 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w ślad za art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, a także 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z wnioskiem JPD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Droga Kręta 2A, 86-300 Grudziądz

Prezydent Grudziądza zawiadamia strony

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, na działce o nr ewidencyjnym 4/2, obręb 81, przy ul. Droga Kręta 2a, w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z zebraną w sprawie dokumentacją, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać pisemne wyjaśnienia w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Sikorskiego 32-36 lub w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1. Informacje na temat przedmiotowej sprawy można uzyskać pod nr tel.: 56 45 10 259 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania- właściciele działek: 18, 20, 17/2, 21/2, 14, 13, 28, 29, obręb 82, 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 5, 14, obręb 81, 36/5, 36/3, 37/2, 37/3, 21/717, 21/716, 21/747, 21/801, obręb 118 poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 18-03-2021 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 18-03-2021 11:36