herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 22 lutego 2024 roku o wywieszeniu w miejscu planowanego przedsięwzięcia podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- spalarnia Opec Grudziądz Sp. z o.o. 2024-02-22 15:07
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 22 lutego 2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu. 2024-02-22 15:02
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- Opec Grudziądz Sp. z o.o. 2024-02-22 14:57
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 lutego 2024 roku o uzupełnieniach raportu oddziaływania na środowisko oraz o ponownym wystąpieniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opiniujących- spalarnia odpadów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2024-02-08 15:31
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 stycznia 2024 roku dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu" na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, 19/1, 68/2, 107, 56/2 obręb 124, 151/1, 151/2, obręb 109, 2/1, 9, 13/1, obręb 110, 9, 10, 1/18, obręb 126 oraz 3, 2/3, obręb 111 i 264, obręb 108 2024-01-19 12:23
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI z dnia 19 stycznia 2024 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu" na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, 19/1, 68/2, 107, 56/2 obręb 124, 151/1, 151/2, obręb 109, 2/1, 9, 13/1, obręb 110, 9, 10, 1/18, obręb 126 oraz 3, 2/3, obręb 111 i 264, obręb 108 2024-01-19 12:22
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 19 stycznia 2024 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu" na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, 19/1, 68/2, 107, 56/2 obręb 124, 151/1, 151/2, obręb 109, 2/1, 9, 13/1, obręb 110, 9, 10, 1/18, obręb 126 oraz 3, 2/3, obręb 111 i 264, obręb 108 2024-01-19 12:20
dokument Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej- CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. 2024-01-18 08:32
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie- ?Budowa budynku magazynowego, lokalizowanego na działkach nr 160/5, 163/13, 163/16, 167/4, 160/6, jednostka ewid. 046201_1 Grudziądz, obręb 0141, powiat grudziądzki z uwzględnieniem zrealizowanego etapu I inwestycji- hali magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 160/5? przy ul. Droga Jeziorna 4 w Grudziądzu 2024-01-18 08:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 stycznia 2024 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku magazynowego, lokalizowanego na działkach nr 160/5, 163/13, 163/16, 167/4, 160/6, jednostka ewid. 046201_1 Grudziądz, obręb 0141, powiat grudziądzki z uwzględnieniem zrealizowanego etapu I inwestycji- hali magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 160/5" przy ul. Droga Jeziorna 4 w Grudziądzu- CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. 2024-01-17 08:27
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 14 grudnia 2023 roku o zmianie stron postępowania- wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu" na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, 19/1, 68/2, 107, 56/2 obręb 124, 151/1, 151/2, obręb 109, 2/1, 9, 13/1, obręb 110, 9, 10, 1/18, obręb 126 oraz 3, 2/3, obręb 111 i 264, obręb 108 w Grudziądzu 2023-12-14 15:30
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 28 listopada 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu" na działkach ewidencyjnych nr: 20/4, obręb 124 oraz 3, obręb 111 w Grudziądzu 2023-11-28 13:45
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu-Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-09-26 16:25
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 26 września decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-09-26 16:11
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-09-26 16:06
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wydanie lub podtrzymanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-08-24 13:26
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-08-24 13:25
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 3 lipca 2023 roku o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinię dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-07-03 14:16
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Hydro-Vacuum 3" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie firmy Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu" 2023-06-14 12:54
dokument Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 14 czerwca 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Hydro-Vacuum 3" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie firmy Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu" 2023-06-14 12:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 czerwca 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Hydro-Vacuum 3" o mocy do 1MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie firmy Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu" 2023-06-14 12:56
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 12 czerwca 2023 roku o dopuszczeniu do udziału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organizacji ekologicznej- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2023-06-12 14:58
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 12 czerwca 2023 roku o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-06-12 14:55
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 czerwca 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Malczewskiego i Jeziornej wraz z budową ścieżki rowerowej- ZDM w Grudziądzu 2023-06-07 11:16
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2023 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- hale magazynowe Rządz 2023-05-31 14:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2023 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- hale magazynowe Rządz 2023-05-31 14:37
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 2023-05-29 13:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu oraz o przekazaniu wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do organów uzgadniających i opiniujących 2023-05-26 12:01
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-04-25 15:07
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Rydygiera od ul. Warszawskiej do ul. Skowronkowej- ZDM Grudziądz 2023-04-21 13:32
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 kwietnia 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ulicy Rydygiera od ul. Warszawskiej do ul. Skowronkowej- ZDM Grudziądz 2023-04-21 13:26
dokument Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2023-03-09 09:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 marca 2023 roku o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2023-03-09 09:28
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 8 marca 2023 roku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2023-03-09 09:26
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 marca 2023 roku o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- fotowoltaika 1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2023-03-08 15:23
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2023-02-22 11:48
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 lutego 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Hydro-Vacuum S.A. fotowoltaika 2023-02-16 13:12
dokument DECYZJA o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- fotowoltaika 2023-02-10 13:21
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 10 lutego 2023 roku o wydaniu dnia 9 lutego 2023 roku decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- fotowoltaika 2023-02-10 13:19
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 9 lutego 2023 roku decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- fotowoltaika 2023-02-10 13:18
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 2023-02-08 15:11
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI z dnia 8 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 2023-02-08 15:09
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 2023-02-08 15:05
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o.o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 7/10 oraz nr 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2, obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. 2023-01-23 12:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu - Termo Organika Sp. z o.o. 2023-01-20 12:43
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu - Termo Organika Sp. z o.o. 2023-01-20 12:40
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 20 stycznia 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu - Termo Organika Sp. z o.o. 2023-01-20 12:27
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej oraz przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków historycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 39, 38, 36, 40, 7/2, 11/1, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 w obrębie 0093 położonych przy ul. Narutowicza i ul. Rejtana w Grudziądzu."- KLETZMAIER POLSKA Sp. z o.o. 2023-01-11 14:22
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej oraz przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków historycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 39, 38, 36, 40, 7/2, 11/1, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 w obrębie 0093 położonych przy ul. Narutowicza i ul. Rejtana w Grudziądzu."- KLETZMAIER POLSKA Sp. z o.o. 2023-01-11 14:19
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 11 stycznia 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej oraz przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków historycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 39, 38, 36, 40, 7/2, 11/1, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 w obrębie 0093 położonych przy ul. Narutowicza i ul. Rejtana w Grudziądzu."- KLETZMAIER POLSKA Sp. z o.o. 2023-01-11 14:18
dokument Obwiezczenie Prezydnta Grudziądzaz dnia 22 grudnia 2022 roku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej oraz przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków historycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 39, 38, 36, 40, 7/2, 11/1, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 w obrębie 0093 położonych przy ul. Narutowicza i ul. Rejtana w Grudziądzu."- KLETZMAIER POLSKA Sp. z o.o. 2022-12-22 14:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dla ujęcia miejskiego studni zastępczych wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody- Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 2022-12-20 10:33
dokument Podanie do publicznej informacji wiadomości o wydaniu, dnia 8 grudnia 2022 roku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dla ujęcia miejskiego studni zastępczych wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody- Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 2022-12-20 10:31
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 5 grudnia 2022 roku o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 czerwca 2021 roku, znak: ŚRO-I.6220.4.2020, dla OPEC-INEKO Sp. z o. o. 2022-12-05 15:26
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o uchyleniu dnia 20 kwietnia 2022 roku decyzji środowiskowej z dnia 2 czerwca 2021 roku, znak: ŚRO-I.6220.4.2020, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o. o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 7/10 oraz nr 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2, obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu 2022-12-05 15:25
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.?, polegającego na budowie obiektu budowlanego, w którym funkcjonować będzie instalacja do produkcji styropianu oraz planuje się przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne (odpady styropianowe), jako surowiec, w procesie produkcyjnym, na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu 2022-12-05 15:23
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wydanie lub podtrzymanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia- Termo Organika Sp. z o.o. 2022-12-05 15:23
dokument DECYZJA o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura techniczna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych", na działkach o numerach ewidencyjnych: 59/45, 59/6, obręb 121 2022-11-29 16:08
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura techniczna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych", na działkach o numerach ewidencyjnych: 59/45, 59/6, obręb 121 2022-11-29 16:09
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 28 listopada 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na 16 działkach o nr ewidencyjnych: 261/9, 261/10, 261/11, 261/12, 261/13, 261/14, 261/15, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 261/20, 261/21, 261/22, 261/23, 261/24 obręb 163, przy ul. Margaretkowej w Grudziądzu, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą-Pomorskia Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2022-11-28 14:18
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 10 listopada 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61- FHU "SYN-DOM" Katarzyna Ślusarczyk 2022-11-10 12:55
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2022-10-13 11:40
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 października 2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wydanie lub podtrzymanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia-PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2022-10-13 11:39
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-10-11 16:30
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 11 października 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-10-11 16:29
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 11 października 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-10-11 16:35
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 września 2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-09-07 14:52
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-09-07 14:49
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Schumacher o łącznej mocy do 5 MW, na działkach ewidencyjnych nr 21/89, 21/55, 21/527, 21/635, obręb 118 w Grudziądzu dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. 2022-09-06 16:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Rydygiera od ul. Warszawskiej do ul. Skowronkowej, na działkach ewidencyjnych nr: - 24/2, 23/2, 5/5, 6/1, 22/2, 31/1, 31/6, 4, 27, 25, 24/7, 24/2, 3034/2, 3/1, 5/3, obręb 120, - 2, 5/1, 6/1, obręb 123, - 1, obręb 122 oraz - 10/3, 20/5, 17/19, 7/1, 21/1, 17/55, 8/3, 17/3, 28/1, 23/4, 17/21, 59/15, 16/1, 16/3, 10/1, 6/11, 6/1, obręb 121 w Grudziądzu- ZDM 2022-09-06 14:30
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.?, polegającego na budowie obiektu budowlanego, w którym funkcjonować będzie instalacja do produkcji styropianu oraz planuje się przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne (odpady styropianowe), jako surowiec, w procesie produkcyjnym, na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu 2022-08-30 13:33
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI z dnia 29 sierpnia 2022 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż., budynku hydroforni (kontener), 64 stanowisk postojowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.?, polegającego na budowie obiektu budowlanego, w którym funkcjonować będzie instalacja do produkcji styropianu oraz planuje się przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne (odpady styropianowe), jako surowiec, w procesie produkcyjnym, na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu. 2022-08-29 14:18
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 sierpnia 2022 roku o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinię dla realizacji przedsięwzięcia- Termo Organika Sp. z o.o. 2022-08-25 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu budynków o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej oraz przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków historycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 39, 38, 36, 40, 7/2, 11/1, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7 w obrębie 0093 położonych przy ul. Narutowicza i ul. Rejtana w Grudziądzu.?. 2022-08-17 13:25
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bluszczowej w Grudziądzu 2022-07-13 11:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania w dniu 8 lipca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie obiektu mostowego przy ul. Bluszczowej w Grudziądzu 2022-07-11 12:42
dokument DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH- budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu dla Grupy projektowej Port Sp. z o.o. 2022-04-29 12:13
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu dla Grupy projektowej Port Sp. z o.o. 2022-04-29 11:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 29 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- dla Grupy projektowej Port Sp. z o.o. 2022-04-29 11:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu, na działkach o numerach ewidencyjnych: 11, 7/5, 7/4, 7/3, 6/4, 6/3, 5/7, 12/3, 4/13, 5/6, 12/2, 376/50, 17/6, 17/5, 17/3, obręb 132, 2/182, 2/106, 2/108, 2/174, 2/202, 2/115, 2/105, 2/104, 2/103, 2/65, 2/107, 2/14, 2/136, 2/200, 2/168 obręb 133, 9/20, 9/102, 10/17, 10/18, 11/2, 10/15, 9/100, 9/101, 9/102, 9/18, obręb 134 2022-04-25 13:59
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu dnia 25 kwietnia 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu- budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu, na działkach o numerach ewidencyjnych: 11, 7/5, 7/4, 7/3, 6/4, 6/3, 5/7, 12/3, 4/13, 5/6, 12/2, 376/50, 17/6, 17/5, 17/3, obręb 132, 2/182, 2/106, 2/108, 2/174, 2/202, 2/115, 2/105, 2/104, 2/103, 2/65, 2/107, 2/14, 2/136, 2/200, 2/168 obręb 133, 9/20, 9/102, 10/17, 10/18, 11/2, 10/15, 9/100, 9/101, 9/102, 9/18, obręb 134 2022-04-25 13:49
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu - budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu 2022-04-25 13:01
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 marca 2022 roku o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu- dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8 2022-03-25 13:05
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-03-25 13:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego w ciągu ulicy Bluszczowej w Grudziądzu 2022-03-25 08:49
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 8 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu 2022-03-23 08:25
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2022 roku o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinię dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu- PDC Industrial Center Sp. z o.o. 2022-03-01 16:37
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2022 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Termo Organika Sp. z o.o., działka ew. nr 203/17, obręb 162 2022-02-25 12:03
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu postanowienia z dnia 25 lutego 2022 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- Termo Organika Sp. z o.o., działka nr ew. 203/17, obręb 162 2022-02-25 12:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu postanowienia z dnia 15 lutego 2022 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, znajdującej się w zakładzie Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej 8, w Grudziądzu, na działce ewidencyjnej nr 8/146, obręb 137 2022-02-15 15:06
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego z infrastrukturą- VANTAGE Sp. z o.o. Sp. k., na działce 65/1, obręb 133 2022-02-08 10:59
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 stycznia 2022 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2022-01-20 13:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu postanowienia z dnia 19 stycznia 2022 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2022-01-19 13:57
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 11 stycznia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, portierni, zbiornika wody ppoż., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.", na działce ewidencyjnej nr 203/17, obręb 162 w Grudziądzu- Termo Organika Sp. z o.o. 2022-01-11 13:40
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 4 stycznia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, na działce nr 8/146, obręb 137- Polmlek Grudziądz Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8 2022-01-04 19:27
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Grupa projektowa Port Sp. z o.o. 2021-11-29 15:15
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 29 listopada 2021 roku o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinie dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Grupy projektowej Port Sp. z o.o. 2021-11-29 15:08
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2021 roku o wystosowaniu wezwania do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2021-11-25 13:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22 listopada 2021 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Grupy projektowej Port Sp. z o.o. 2021-11-23 14:32
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu postanowienia z dnia 5 listopada 2021 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określąjceo zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu 2021-11-05 12:07
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych, obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, znajdującej się w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2021-10-27 15:23
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu dnia 15 października 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Marina Development Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k.- stacja benzynowa i myjnia samochodowa na działce nr ew. 15, obręb 137 2021-10-18 15:29
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji benzynowej i myjni samochodowej na działce nr ewidencyjny 15, obręb 137 w Grudziądzu- Marina Development Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k., udostępniona na czas od 18 października do 2 listopada 2021 roku 2021-10-18 15:15
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura techniczna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych", na działkach o numerach ewidencyjnych: 59/45, 59/6, obręb 121 2021-10-07 10:24
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcenie przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego 2021-09-27 13:36
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo- produkcyjno- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo- socjalnymi, na terenie działki 1/24, obręb 136 w Grudziądzu. 2021-09-13 11:52
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 13 sierpnia 2021 roku, o wydaniu decyzji, w której orzeczono utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. 2021-08-19 12:16
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 10 sierpnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo- usługowego z infrastrukturą w Grudziądzu, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 65/1, obręb 133- Vantage Sp. z o.o. Sp. k.. 2021-08-11 11:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji benzynowej i myjni samochodowej na działce nr ewidencyjny 15, obręb 137-Marina Development Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k. 2021-07-21 15:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lipca 2021 roku o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o. o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 7/10 oraz nr 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2, obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. 2021-07-09 12:14
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 czerwca 2021 roku wydana dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej wysokiego składowania z częścią socjalno-biurową, zbiornikiem wody pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Dystrybucyjnego Rossmann w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 118 2021-06-30 15:25
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centrum Dystrybucyjnego Rossmann przy ul. Drog Łąkowa 118- rozbudowa hali magazynowej wysokiego składowania 2021-06-30 14:53
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego narozbudowie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o. o. o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach nr 7/10 oraz nr 8/6 obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz nr 10/2 obręb 85, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu, udostępniona na czas od 2 czerwca 2021 roku do 17 czerwca 2021 roku. 2021-06-30 14:48
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.- instalacja współspalania biomasy i paliwa alternatywnego z dnia 2 czerwca 2021 roku 2021-06-02 14:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 2 czerwca 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.- instalacja współspalania biomasy i paliwa alternatywnego 2021-06-02 14:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2021 roku o zebraniu materiału dowowdowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.- współspalarnia biomasy i paliwa alternatywnego 2021-05-17 07:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2021 roku o wystosowaniu wezwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO Sp. z o.o. 2021-04-30 13:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 kwietnia 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Droga Łąkowa 118 2021-04-13 13:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 kwietnia 2021 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- JPD Sp. z o.o. Sp. k. 2021-04-07 13:51
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę hali produkcyjno-magazynowej, na działce o nr ewidencyjnym 4/2, obręb 81, przy ul. Droga Kręta 2a- JPD Sp. z o.o. Sp. k. 2021-03-18 11:36
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PVE 19 Sp. z o.o.- budowa farmy fotowoltaicznej (działki ewidencyjne nr 20/1, 20/4, 20/5, obręb 159) 2022-12-08 09:29
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji z dnia 5 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. (działka ewidencyjna nr 261/2, obręb 163) 2022-12-08 09:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. (działka ewidencyjna nr 261/2, obręb 163) 2022-12-08 09:30