herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-06-24 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-06-16 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Krokusowej 2009-06-03 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/09 zmieniające w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-06-25 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-16 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/09 w prawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Topolowej 2009-06-19 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-18 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-06-03 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-03 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres trzech lat, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego, oraz sporządzenia wykazu tych nieruchomości. 2009-06-03 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 50 2009-06-19 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-16 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2009-06-16 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2009-06-16 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2009-06-16 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu zarządcy dróg publicznych na terenie Grudziądza w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie dochodzenia należności dotyczących strefy płatnego parkowania 2009-05-27 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-06-16 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/09 zmieniajace zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 37/2003 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie cennika opłat za miejsce grzebalne i korzystanie z Cmentarza Komunalnego 2009-05-27 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/09 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej na terenie kompleksu leśnego wokół Jeziora Rudnickiego w Grudziądzu 2009-06-16 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-06-02 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/09 w sprawie określenia zakresu działania wydziałów, biur i stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju 2009-06-24 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/09 w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2009-06-24 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-08-28 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Orzeszkowej 2009-06-03 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-06-03 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/09 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-06-03 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-06-02 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2009-05-27 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2009-05-27 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2009-05-27 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-05-27 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kwidzyńskiej - ulicy Ignacego Paderewskiego. 2009-06-19 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-03 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości częściowo zabudowanej garażem murowanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Chopina oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-03 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-03 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-06-02 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pani Benedykty Górskiej, Pani Lidii Kędzior oraz Pana Zbigniewa Górskiego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Szenwalda 3 2009-09-02 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/09 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2009-06-02 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego 2009-06-19 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego – ulicy Osikowej 2009-06-19 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz 2009-05-27 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-06-02 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy &ndash miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-19 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzoskwiniowej 2009-06-19 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzoskwiniowej 2009-06-19 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powojowa oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-06-02 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-02 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/09 w sprawie ustalenia powołania członka do składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-05-27 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-06-03 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/09 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Jaworowej. 2009-06-19 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-06-02 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-06-02 09:00
dokument ZARZĄDZENIA NR 163/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację trzech garaży blaszanych oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-06-02 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-02 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-02 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia zwycięzców IX edycji Konkursu Ekologicznego – Grudziądz 2008/2009 2009-05-27 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2009-06-03 09:15