herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/09 w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2009 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2009-07-02 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2009-07-02 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2009-09-07 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-07-07 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/09 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermia Marusza Sp. z o.o. w Grudziądzu 2009-07-02 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2008 rok 2009-07-03 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/09 – ANULOWANO 2009-09-07 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-07-07 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-07-07 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Państwa Jerzego i Krystyny Heberlein na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Kruszelnickiego 9 2009-09-07 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2009-08-28 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/09 w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Grudziądzu 2009-08-28 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-08-28 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/09 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXXV/4/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku 2009-07-02 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/09 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 2009-08-28 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-07-15 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu. 2009-07-07 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. 2009-07-07 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. 2009-07-07 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/09 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2009-06-26 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/09 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2009 rok 2009-06-26 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/09 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych 2009-06-26 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-07-15 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2009-08-28 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-06-26 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-26 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-08-28 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/09 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz 2009-06-18 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego i nieruchomości położonej przy ulicy Czarna Droga oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2009-06-26 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/09 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-07-02 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-26 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-26 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 94 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-25 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 66. Zlotu Gwieździstego Policji – Grudziądz 2012 2009-06-16 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-25 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-06-25 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do oddania w najem 2009-06-25 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/09 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2009 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta 2009-06-25 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-06-25 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej oraz przy ulicy Brzoskwiniowej 2009-06-25 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/09 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Grudziądzu. 2009-06-18 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/09 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Geotermii Marusza Spółki z o.o. w Grudziądzu 2009-06-16 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/09 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku 2009-06-25 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-25 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Hallera, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-06-25 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-06-25 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-06-25 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-25 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-06-16 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2009-06-16 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego 2009-06-25 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-06-25 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/09 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 51/53. 2009-06-25 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-06-25 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/09 w sprawie zmiany warunków obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-06-16 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-06-16 10:53