herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/22 w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2022-08-03 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/22 w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "spółka") 2022-08-03 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-08-03 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/22 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-08-03 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/22 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium. 2022-08-03 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądz przy ul. Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera i przy ul. Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-08-03 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-03 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-18 06:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/22 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-08-03 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2022-08-03 07:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2022-08-03 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-08-03 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/22 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) 2022-08-03 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/22 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej 2022-08-03 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2022-07-08 06:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/22 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz Dyrektorowi Grudziądzkiego Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu 2022-08-02 16:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych 2022-07-08 06:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-07-08 06:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-07-08 06:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-08 06:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-08 06:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/22 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Grudziądzkiej Karty Miejskiej 2022-07-08 06:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-07-07 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2022-07-07 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/22 w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2022-08-02 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/22 w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne"" 2022-08-02 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/22 w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2022-08-02 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-07-07 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/22 w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przytulnej 1 w Grudziądzu. 2022-08-02 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2022-07-08 06:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/22 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-07-08 06:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/22 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-07-08 06:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-07 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/22 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2022-07-07 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/22 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2022-07-07 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-07-07 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/22 sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2022-07-07 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2022-07-07 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych 2022-07-07 07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 7 2022-07-07 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. 2022-07-07 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-07-07 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-07-07 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-07 07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-07-07 07:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-07-07 07:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-07-07 07:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-07-07 07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/22 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2022 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2022-07-07 07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/22 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2022-07-07 07:05