herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 399/22 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa).

ZARZĄDZENIE NR 399/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 08 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto położonej w Grudziądzu  przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa).    

            Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) i § 3 Zarządzenia nr 187/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz i gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, zarządzam co następuje:

 § 1.1   Ustalam indywidualną, miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 890 zł netto za dzierżawę nieruchomości o powierzchni 220 m2 położonej w Grudziądzu przy ulicy Zamkowej, stanowiącej część działki numer 1/1 w obrębie 45, zapisanej w KW TO1U/00016986/1 jako własność gminy – miasto Grudziądz.

       2. Z uwagi na sezonowy charakter działalności, miesięczna stawka czynszu dzierżawnego będzie płatna przez 5 miesięcy od maja do września włącznie w każdym roku trwania dzierżawy. W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej lub cateringowej  w miesiącach od października do kwietnia czynsz dzierżawny będzie płatny w następujący sposób:

      1) 50% miesięcznego czynszu dzierżawnego + 8,6% od miesięcznego przychodu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, jeżeli działalność gastronomiczna lub cateringowa w danym miesiącu będzie prowadzona do 15 dni kalendarzowych włącznie,

     2) 100% miesięcznego czynszu dzierżawnego + 8,6% od miesięcznego przychodu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, jeżeli działalność gastronomiczna lub cateringowa w danym miesiącu będzie prowadzona powyżej 15 dni kalendarzowych.

    3. Podatek od towarów i usług naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 08-07-2022 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 08-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2022 06:51