herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/22 w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2022-09-14 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/22 w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz w ramach celów szczegółowych 2022-09-14 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-08-19 06:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2022-08-19 06:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2022-08-19 06:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2022-08-18 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli opiekunów na terenie gminy – miasto Grudziądz. 2022-08-18 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - kawiarenka obywatelska" 2022-08-18 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - obsługa funduszu mikrograntów" 2022-08-18 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/22 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz 2022-08-18 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-18 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2022-08-18 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/22 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy   miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów. 2022-08-18 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-18 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-18 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Elbląskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wawrzyniaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-08-17 07:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/22 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a osobami fizycznymi 2022-08-17 06:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy – miasto Grudziądz 2022-08-17 06:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 06:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-17 06:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 06:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-09 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/22 w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu programów komputerowych 2022-08-09 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-08-09 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/22 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2022-08-19 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00037792/7 na rzecz Skarbu Państwa. 2022-08-08 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-08 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-08 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy – miasto Grudziądz 2022-08-05 07:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2022-08-05 06:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2022-08-05 06:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów 6 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-08-05 06:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa) z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-05 06:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/22 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa). 2022-08-05 06:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-08-05 06:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2022-08-04 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/22 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendiów na II półrocze 2022) 2022-08-04 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/22 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2022 roku przejściowego deficytu budżetu gminy-miasto Grudziądz 2022-08-04 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2022-08-19 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2022-08-08 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Szosy Toruńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-08-04 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-08-04 08:30