herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 403/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu

ZARZĄDZENIE NR 403/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 11 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)  oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 187/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji 23, kolumna 3 – Stawki w zł/m2, otrzymuje brzmienie:

„za  pierwsze 300 m2 - 0,20 zł/m2

za każdy kolejny m2 w przedziale od 301 m2 – do 500 m- 0,14 zł/m2

za każdy kolejny m2 od 501 m2  – 0,10 zł/m2

za grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej bez względu na powierzchnię – 0,20 zł/m2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-07-2022 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 11-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2022 06:59