herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 407/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00037792/7 na rzecz Skarbu Państwa.

                                                                                 ZARZĄDZENIE  NR  407/2022

                                                                                   PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                                 z dnia 12 lipca 2022r

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00037792/7  na  rzecz  Skarbu Państwa.

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2019r., poz. 2204 )  zarządzam co następuje:

    § 1. Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki umownej w wysokości  48.470,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) stanowiącej zabezpieczenie spłaty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 44, oznaczonej jako dz. nr 11/1 w obr. 101 o pow. 923 m2, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00037792/7 na rzecz Skarbu Państwa, wobec dokonania zapłaty całej zabezpieczonej należności wraz z oprocentowaniem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-07-2022 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 12-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-08-2022 08:14