herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 434/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE  NR  434 /22

   PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                 z dnia  18 lipca 2022r.

 

 

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Paderewskiego  oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do oddania w dzierżawę

           

Na podstawie  art. 11 ust.1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ) oraz  Zarządzenie Nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:

                             

 

 § 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę,  w drodze  bezprzetargowej część nierucho- mości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej  przy ul. Paderewskiego, oznaczonej jako działka nr 57/7,  obr. 157,  zapisana  w  KW TO1U/00021525/0, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej będącą własnością wnioskodawcy.

§ 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu   ( www.grudziadz.pl ).
     

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej gminę - miasto Grudziądz.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 21-07-2022 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 18-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-08-2022 06:50