herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 444/22 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy   miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów.

ZARZĄDZENIE NR 444/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lipca 2022 r.

 

w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów.

 

            Na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 1360) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Wystąpić do Pani Wioletty Szczotek o nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów, stanowiącej działkę nr 55/13 w obr. 7 o pow. 94 m², zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00022510/9, zabudowanej murowanym pawilonem handlowo –gastronomicznym, za wynagrodzeniem w wysokości 17.220,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100) w tym 3.220 zł stanowi podatek VAT 23%.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 26-07-2022 16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 21-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-08-2022 07:39