herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 397/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 397/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 7 lipca 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 191/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego § 23 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 23. 1. Wnioski o urlop należy składać, z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

2. Pracownicy posiadający dostęp do konta w systemie AgemaWWW składają do bezpośredniego przełożonego elektroniczny wniosek urlopowy.

3. Pracownicy nieposiadający konta w systemie AgemaWWW dostarczają bezpośredniemu przełożonemu papierową wersję wniosku urlopowego.

4. Po akceptacji bezpośredni przełożony kieruje wniosek do pracownika kadr przed terminem rozpoczęcia urlopu przez pracownika.

5. Pracownik składający wniosek w formie:

1)    elektronicznej może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody pracodawcy wyrażonej akceptacją wniosku w systemie AgemaWWW i otrzymaniu powiadomienia na wskazany adres e-mail;

2)    papierowej na wniosku urlopowym, po uzyskaniu zgody pracodawcy wyrażonej podpisem na wniosku urlopowym.

6. W przypadku zgłoszenia przez pracownika, posiadającego dostęp do systemu AgemaWWW, urlopu na żądanie kierownik komórki organizacyjnej wprowadza urlop do systemu AgemaWWW.

7. Pracodawca nie może odmówić zgody, o której mowa w ust. 4 przy urlopie na żądanie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. po uprzednim podaniu jego postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 04-08-2022 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kopczyński 07-07-2022
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2022 08:44