herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 461/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 430/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 461/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 04 sierpnia 2022 r.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 430/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1762) zarządzam co następuje:

 

     § 1. W Zarządzeniu Nr 430/22 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla pani Moniki Wiśniewskiej, nauczyciela geografii, etyki, świetlicy i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Grudziądzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Joanna Marciniak - Przewodniczący (w zastępstwie Magdalena Jaworska - Nizioł),
  2. Urszula Chaberska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Wioleta Kempska - Dyrektor,
  4. Jolanta Gruchlik - Ekspert,
  5. Sylwia Wasilewska - Dąbrowska - Ekspert.”.

 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 10-08-2022 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamilla Wiśniewska 04-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-08-2022 08:09