herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-09-15 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 510/22 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Dagmary Łomnickiej. 2022-10-25 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 509/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-09-15 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 508/22 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2022-09-15 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 507/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-09-15 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/22 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-15 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 504/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 5 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-09-15 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 5 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-09-15 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jesionowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-09-15 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-15 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-09-15 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 499/22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności 2022-09-15 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 498/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2022-09-15 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-15 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/22 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-10-25 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/22 uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-09-15 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/22 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-09-15 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/22 w sprawie określenia zasad udostępniania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2022-09-15 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-09-15 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-09-15 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-09-15 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Morelowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-09-15 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej i ulicy Janusza Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-14 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/22 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do wykonywania zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego 2022-09-15 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-09-14 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2022-08-26 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu 2022-08-26 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu 2022-08-26 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu 2022-08-26 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2022-08-26 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu 2022-08-26 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2022-08-19 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2022-08-19 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2022-08-19 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu 2022-08-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu 2022-08-19 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu 2022-08-19 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu 2022-08-19 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2022-08-19 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/22 w sprawie delegowania przedstawiciela Prezydenta Miasta Grudziądza do udziału w zgromadzeniu 2022-08-19 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2022-08-19 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-08-19 08:17
dokument ZARZADZENIE NR 463/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 430/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 431/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 432/22 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-19 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2022-08-19 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/22 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Szkolnictwa Wyższego 2022-08-19 08:01