herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 457/22 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Szkolnictwa Wyższego

ZARZĄDZENIE NR 457/22
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Szkolnictwa Wyższego

 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 14 ust. 1  zarządzenia nr 567/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. zm. zarządzam, co następuje:

 

       § 1. Powołuję Pana Profesora Aleksandra Gocha na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Szkolnictwa Wyższego

 

       § 2. W ramach realizacji Polityki na rzecz promocji Miasta Grudziądz w zakresie Szkolnictwa  Wyższego do zadań pełnomocnika należy:

1. Koordynacja działań na rzecz tworzenia Szkół Wyższych oraz Uniwersytetów na terenie miasta oraz działań promocyjnych w zakresie upowszechniania nauki i rozwoju naukowego mieszkańców miasta;

2. Koordynacja działań w zakresie kontaktów z mediami w obszarze obejmującym szkolnictwo wyższe;

3. Koordynacja działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi obejmująca szkolnictwo wyższe oraz kursy, szkolenia, praktyki studentów oraz absolwentów Uczelni;

4. Koordynacja działań realizowanych przez Urząd Miasta w zakresie współpracy z instytucjami kultury i nauki;

5. Koordynacja i wspieranie procesów wzmacniających rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

6. Koordynacja i wspieranie procesów budowy marki Miasta związanych z rozwojem naukowym mieszkańców;

7. Koordynacja na terenie Miasta Grudziądz działań mających na celu rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi;

8. Wprowadzenie koncepcji i stworzenie lokalnych centrów aktywności naukowej oraz opracowanie regulaminów  ich funkcjonowania;

9. Raportowanie z funkcjonowania działalności pełnomocnika raz na 3 miesiące Prezydentowi Miasta.

 

     § 3. 1.Przedstawione przez Pełnomocnika projekty przedsięwzięć zostaną przygotowane do realizacji po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Grudziądza.

     2. W kwestiach organizacyjnych związanych z realizacją zaakceptowanych przez Prezydenta działań Pełnomocnik będzie współpracował  z Wiceprezydentem Grudziądza Szymonem Gurbinem.

 

     § 4. Pełnomocnik nie będzie pobierał wynagrodzenia.

 

     § 5. Pełnomocnik zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 19-08-2022 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kopczyński 02-08-2022
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2022 08:01