herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 483/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej i ulicy Janusza Korczaka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                  ZARZĄDZENIE NR 483/22

            PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                z dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

 

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej  nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Kalinkowej i ulicy Janusza Korczaka oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do oddania w dzierżawę

           

            Na podstawie  art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ) oraz  § 2.1  Zarządzenia nr 462/21 Prezydenta Grudziądza  z dnia 6 września 2021r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę  w drodze bezprzetargowej nieruchomość o łącznej powierzchni 194 m2 położoną w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej i Janusza Korczaka, stanowiącą część działki nr 127/6 w obr. 107, zapisanej w KW Nr TO1U/00020353/6 i część działki nr 71/134 w obr. 107, zapisanej w KW TO1U/00038333/9 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

                   

 § 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ( www.grudziadz.pl ).
     

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniejgminę - miasto Grudziądz.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 24-08-2022 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 18-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-09-2022 09:35